Coca Cola

Pages: 2 (498 words) Published: April 7, 2011
.3 Prekės ženklo „Coca Cola“ rinkos analizė
„Coca Cola“ turbūt vienas iš plačiausiai paplitusių prekės ženklų ir vienas žinomiausių žemėje, ji savo produktais prekiauja daugiau nei 200 pasaulio šalių. JAV kompanijos THE COCA-COLA COMPANY prekių ženklas „CocaCola” yra vertingesnis, nei visas likęs šios kompanijos turtas, įskaitant ir šios įmonės gėrimų gamyklas ir kitą nekilnojamą ir kilnojamą turtą. Paskutiniais 2010 metų duomenis „Coca Cola“ metinis augimo tempas buvo 2 procentiniai punktai. Gerimai parduodami visame pasaulyje, kiekvienam regionui pasiūlant naujas idėjas, prisitaikant prie šalies rinkos ir segmento. Coca Cola prekės ženklo gerimai parduodami ne tik parduotuvėse, bet ir ypač populiariuose greito maisto restoranuose, tokiuose kaip Macdonals, Hesburger taip pat ir kitose mažiau žinamose užeigose bei kavinėse. „Coca Cola“ prekės ženklas lyderis pasaulio gaiviųjų gerimų rinkoje. .3 Prekės ženklo „Coca Cola“ rinkos analizė

„Coca Cola“ turbūt vienas iš plačiausiai paplitusių prekės ženklų ir vienas žinomiausių žemėje, ji savo produktais prekiauja daugiau nei 200 pasaulio šalių. JAV kompanijos THE COCA-COLA COMPANY prekių ženklas „CocaCola” yra vertingesnis, nei visas likęs šios kompanijos turtas, įskaitant ir šios įmonės gėrimų gamyklas ir kitą nekilnojamą ir kilnojamą turtą. Paskutiniais 2010 metų duomenis „Coca Cola“ metinis augimo tempas buvo 2 procentiniai punktai. Gerimai parduodami visame pasaulyje, kiekvienam regionui pasiūlant naujas idėjas, prisitaikant prie šalies rinkos ir segmento. Coca Cola prekės ženklo gerimai parduodami ne tik parduotuvėse, bet ir ypač populiariuose greito maisto restoranuose, tokiuose kaip Macdonals, Hesburger taip pat ir kitose mažiau žinamose užeigose bei kavinėse. „Coca Cola“ prekės ženklas lyderis pasaulio gaiviųjų gerimų rinkoje. .3 Prekės ženklo „Coca Cola“ rinkos analizė

„Coca Cola“ turbūt vienas iš plačiausiai paplitusių prekės ženklų ir vienas žinomiausių žemėje, ji savo produktais prekiauja daugiau nei...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Coca Cola Essay
  • PepsiCo vs Coca Cola Essay
  • Coca Cola Essay
  • Coca-Cola Essay
  • Coca Cola Case Study Essay
  • Fs Analysis of Coca Cola Essay
  • Coca Cola Paper
  • Coca Cola: Unethical Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free