Cau Truc Cau Tieng Anh

Top of Form

cấu trúc câu trong tiếng Anh nhé

Bottom of Form
ối với người mới học tiếng Anh ,việc viết đươc một câu cho đúng văn phạm đôi khi lại trở thành một việc hết sức khó khăn .Lý do là các bạn chưa nắm được những cấu trúc cơ bản .Để giúp các bạn khắc phục được việc này .Hôm nay chúng ta cùng nhau làm quen với cấu trúc câu trong tiếng Anh nhé ! Trước hết ta xem xét về câu đơn

Thông thường một câu gồm 3 yếu tố căn bản là :S( chủ từ ),V (động từ ) ,O (túc từ ) Chủ từ là người /vật thực hiện hành động (động từ ) Túc từ là người /vật mà động từ tác động lên ví dụ :I buy a book

Ta sẽ hỏi ai thực hiện hành đông mua (buy) ?
câu trả lời là tôi (I ),vậy I là chủ từ
Ta hỏi :mua cái gì ?
Câu trả lời là a book (quyển sách ),vậy quyển sách là túc từ Ngoài 3 yếu tố căn bản trên ,câu còn có thể có thêm nơi chốn ,thời gian ví dụ :
I bought a book in a bookshop yesterday
Cũng dễ thấy a bookshop là nơi chốn ,và yesterday là thời gian Trở lại 3 yếu tố chính S V O .Không phải lúc nào 1 câu cũng đói hỏi đủ 3 yếu tố này .vì với riêng động từ ta có thể phân làm 3 loại : + Tha động từ

LÀ dộng từ luôn luôn lúc nào cũng phải có một túc từ theo sau Để cho dễ nhớ các bạn có thể ghi nhớ là tha động từ là động từ mà lúc nào cũng phải "tha " theo nó một túc từ ví dụ :
I like it (tôi thích nó )
Ta không thể nói : I like (tôi thích )rồi ngưng lại Một số động từ luôn là tha động từ là:
Allow (cho phép )
Blame (trách cứ ,đổ lổi )
Enjoy (thích thú )
Have (có )
Like (thích)
Need (cần )
Name (đặt tên )
Prove (chứng tỏ )
Remind (nhắc nhỡ )
Rent (cho thuê )
Select (lựa chọn )
Wrap (bao bọc )
Rob (cướp )
Own (nợ )
Greet (chào )
......

ex:
I rent (sai)
I rent a car (đúng )

+ Các động từ luôn là tự động từ
Faint(ngất )
Hesitate (do dự)
Lie (nối dối )
Occur (xãy ra )
Pause (dừng lại )
Rain (mưa )
Remain (còn lại )
Sleep (ngủ )
.....
I remain a book (sai)
I lie him (sai)
I lie (đúng )
+ các động từ vừa là tha động từ vừa là tự động từ

Answer...
tracking img