Casio Research (Vietnamese)

ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
[pic]

MỤC LỤC

1.Công ty Casio1
1.1.Giới thiệu tổng quan1
1.2.Sản phẩm chính1
1.2.1.Máy tính1
1.2.2.Đồng hồ2
1.2.3.Máy ảnh3
1.2.4.Nhạc cụ3
1.2.5.Điện thoại di động4
1.3.Lịch sử hình thành và phát triển5
1.4.Thị trường chính hiện nay6
1.4.1.Châu Âu7
1.4.2.Châu Á7
1.4.3.Châu Mỹ8
1.4.4.Nhật Bản8
2.Sứ mệnh & viễn cảnh8
2.1.Sứ mệnh8
2.2.Viễn cảnh10
3.Phân tích môi trường vĩ mô12
3.1.Môi trường kinh tế12
3.1.1.Tỷ lệ tăng trưởng12
3.1.2.Lãi suất13
3.1.3.Tỷ giá hối đoái13
3.1.4.Tỷ lệ lạm phát14
3.2.Môi trường công nghệ14
3.3.Môi trường nhân khẩu học16
3.4.Môi trường văn hóa xã hội16
3.5.Môi trường chính trị pháp luật16
3.6.Môi trường toàn cầu17
4.Phân tích ngành và cạnh tranh18
4.1.Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng18
4.1.1.Nhận diện đối thủ cạnh tranh tiềm tàng18 4.1.2.Rào cản nhập cuộc19
a.Sự trung thành nhãn hiệu19
b.Lợi thế chi phí tuyệt đối19
c.Tính kinh tế theo quy mô19
4.2.Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành20 4.2.1.Cấu trúc ngành20
4.2.2.Các điều kiện nhu cầu21
4.2.3.Rào cản rời ngành22
4.3.Năng lực thương lượng của người mua22
4.4.Năng lực thương lượng của nhà cung cấp23 4.5.Các sản phẩm thay thế23
4.6.Các nhóm chiến lược trong ngành24
4.7.Chu kỳ ngành24
4.8.Các lực lượng dẫn dắt sự thay đổi ngành25 4.8.1.Cải tiến sản phẩm và thay đổi công nghệ25 4.8.2.Sự phát tán các bí quyết công nghệ26
4.8.3.Toàn cầu hóa26
4.9.Động thái của đối thủ27
4.9.1.Tái cơ cấu tổ chức27
4.9.2.Chạy đua về sáng tạo giá trị mới28
4.10.Các nhân tố then chốt thành công29
4.10.1.Công nghệ29
4.10.2.Mẫu mã thiết kế và chất lượng sản phẩm29 4.10.3.Nguồn nhân lực cao30
4.11....
tracking img