Caimito Leaves

Topics: Mindoro, Oriental Mindoro, Provinces of the Philippines Pages: 12 (3199 words) Published: January 11, 2013
VOL. XXV NO. 16

NOV. 7-13, 2012

VOL. XXV NO. 16

e-mail: kltagma123@yahoo.com

NOV. 7-13, 2012

P10.00

BF PRINTING PRESS

Southern Tagalog

Offset / Letterpress
Social and Commercial Printer
Jaena St., Pinamalayan, Oriental Mindoro • OFFSET / LETTERPRESS PRINTING • DESKTOP PUBLISHING • for commercial newspapers, • School organs and newsletters, • Yearbooks • Large Photo Printing ( 18’x24’ size) • INTERNET SERVICE • LASER PRINTING • PVC School IDs • Company IDs • TODA logo stickers

P10.00

“Entered as Second Class Mail”, Pinamalayan Post Office, Oriental Mindoro, on 17 August 2005

Come and visit us at our office at the above stated address.

“Entered as Second Class Mail”, Pinamalayan Post Office, Oriental Mindoro, on 17 August 2005

LUBANG ISLAND NEVER BEEN FLOODED
By JUANCHO R. MAHUSAY

CALAPAN CITY – The island municipality of Lubang in Occidental Mindoro has never experienced flooding even at the height of the heavy rainfall brought by the Southwest Monsoon that caused major flooding in some municipalities of the whole Mindoro Island last week of October. factor was the National Irrigation Administration (NIA) for its wellplanned irrigation system in their municipality. However, even with enough sources of electricity and sanitary toilets, the island town mayor expressed his worries about the water supply of their municipalit y being dependent on wells, which may dry up. Nevert heless, a representative from the e nvir o nme nt department’s Mines and Geosciences Bureau (DENR-MGB) assured the Lubang

GLORIA KAMPEON SA POPQUIZ
Nasungkit ni Leslie Medina ng Sacred Heart Academy ng Gloria ang pagiging kampeon mula sa 12 kalahok sa ginanap na Population Quiz Bee sa Atlantica Resort, Pinamalayan noong Setyembre 14. Pumangalawa si Jessel Oliva ng Melgar National High School ng Naujan at pumangatlo si Jonas Parohinog ng San Teodoro National High School. Binuo ang quiz bee ng tatlong kategorya ng mga katanungan, ang easy, everage at difficult questions. Ayon kay PSWDO Teresita Umbao, nagsisilbing inspirasyon ang ganitong gawain sa mga kabataan na mapataas pa ang antas ng kamalayan hinggil sa kahalagahan ng maayos na pagpaplano ng pamilya at tamang pamamahala sa populasyon. Nagsilbing hurado sa naturang naman sina Deped Supervisor Clarita G. Villaruel, PSWDO Admin Officer Engr. Cristita Cabral, Deped Supervisor Ma Magdalena Lo at Division Araling Panlipunan Coordinator Dennis Bermoy. (Provincial Information Office)

MARY HELP OF CHRISTIANS SCHOOL BENIPISYARYO NG 4.2 M PROYEKTONG PANGKABUHAYAN Todo ang p a g s u p o r t a n g ipinagkakaloob ng Pamahalaang Nasyunal sa lalawigan ng Oriental Mindoro partikular ang Department of Agriculture (DA), bunga ng patuloy na pagtutok ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. para sa mga proyektong kinakailangan ng lalawigan upang matulungang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga mamamayang Mindoreno. Noong Setyembre 17, pinasinayaan na ang may P 3.1 M halaga ng proyekto na bahagi ng kabuuang P4.2M ipinagkaloob ng DA sa Mary Help of Christians School Mdo. Inc., isang pampribadong paaralan na pinangangasiwaan ng mga madre sa Brgy. Parang, Lungsod ng Calapan. Dumalo sa okasyon si Provincial Administrator Angel Saulong, ang ipinadalang kinatawan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan malaking tulong sa kanilang paaralan ang mga proyektong ito ng DA partikular sa mga magaaral na benepisyaryo nito. Ayon kay Sister Phebe Lacse, malaki ang pasasalamat nila sa aniya’y ipinagkaloob na proyektong pangkabuhayan na tugon sa kanilang pangangailangan partikular para sa kanilang mga mag-

Mayor Juan Sanchez of Lubang town made this claim during the Mindoro Wat er Summit 2012 held recently at the University Hotel of the University of the Philippines in Diliman, Quezon City. According to the mayor, the said positive situation of their island municipality despite the last storm surge was attributed to what he described as a “perfect forest” that helped in...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Paid Maternity Leave Essay
  • Maternity leave in the UK is a disadvantage to women in their workplaces Essay
  • Research Paper: Paternity Leave
  • Dads should Take Parenting Leaves Essay
  • Should Men Receive Paternity Leave With Pay Essay
  • Leave Management System Essay
  • leave management system Essay
  • Project Proposal for Leave Management System Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free