Cac Dang Bai Tap Vat Ly 12

CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12

Chuyên đề 1: Hạt nhân nguyên tử
Dạng 1: Tính năng lượng phản ứng A + B [pic] C + D * W = ( m0 – m)c2 * W = [pic]- [pic]* W = [pic]
Dạng 2: Độ phóng xạ
* H = [pic](Bq)* [pic] = [pic](Bq)* H = [pic][pic]
* Thời gian tính bằng giây * Đơn vị : 1 Ci = 3,7.[pic]Bq Dạng 3: Định luật phóng xạ
* Độ phóng xạ(số nguyên tử, khối lượng) giảm n lần [pic] [pic] * Độ phóng xạ(số nguyên tử, khối lượng) giảm (mất đi) n% [pic] [pic] [pic]% * Tính tuổi : H = [pic] , với [pic] bằng độ phóng xạ của thực vật sống tương tự, cùng khối lượng. * Số nguyên tử (khối lượng) đã phân rã : [pic], có thể dựa vào phương trình phản ứng để xác định số hạt nhân đã phân rã bằng số hạt nhân tạo thành. * Vận dụng định luật phóng xạ cho nhiều giai đoạn:

[pic] [pic] [pic][pic]- e-[pic]}[pic]

Dạng 4 : Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và bảo toàn động lượng * Động lượng : [pic]
* Năng lượng toàn phần : W = [pic]* Liên hệ : [pic]* Kết hợp dùng giản đồ vector Dạng 5 : Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng * [pic]( là năng lượng toả ra khi kết hợp các nucleon thành hạt nhân, cũng là năng lượng để tách hạt nhân thành các nucleon riêng rẻ) * [pic]( hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững) Chuyên đề 2 : Hiện tượng quang điện

Dạng 1: Vận dụng phương trình Eistein để tính các đại lượng liên quan * hf = [pic] * Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện : [pic] * Nếu có hợp kim gồm nhiều kim loại , thì giới hạn quang điện của hợp kim là giá trị quang điện lớn nhất của các kim loại tạo nên hợp kim * Dạng 2 : Tính hiệu điện thế hãm và điện thế cực đại trên vật dẫn kim loại cô lập về điện e[pic] ---[pic] --- Nếu có 2 bức xạ cùng gây ra hiện tượng quang điện thì điện thế cực đại của vật dẫn cô lập về điện là do bức xạ có bước sóng nhỏ gây ra. Dạng 3: Hiệu suất lượng tử(là tỉ số giữa các electron thoát ra khỏi...
tracking img