Cabaran Filem Indie Di Malaysia

1.0 Pendahuluan
Filem ‘Indie’ adalah filem bebas yang dihasilkan oleh pengarah bebas yang menekan aspek seni dan aspek kehidupan sekeliling. Di sini filem ‘Indie’ di Malaysia juga terdapat nilai keseniannya yang tersendiri sama seperti filem-filem yang dihasilkan oleh pembikin filem yang lain. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh pembikin-pembikin filem ‘Indie’ di Malaysia dalam mengharungi kemelut industri filem tempatan. Cabarannya di sini adalah seperti masalah ego pembikin filem ‘Indie’ itu sendiri, tentang menghadapi konflik dengan kerajaan dan permasalahan dengan masyarakat. ‘Indie’ atau dalam perkataan penuhnya ‘Independent’ dan semua sudah sedia maklum bahawa ‘Independent’ bermaksud bebas atau berdiri sendiri menurut pengetahuan semasa. Menurut ‘Dictionary of Contemporary English’ keluaran ‘Longman’, ‘Independent’ bermaksud organisasi bebas yang tidak di miliki atau dikawal oleh sesebuah organisasi lain mahupun kerajaan. ‘Indie’ atau ‘Independent’ dalam konteks Hollywood pula adalah filem-filem yang dihasilkan oleh pembikin yang tidak bernaung di bawah syarikat pengeluar atau studio gergasi yang mendominasikan trend filem seluruh dunia. Tetapi ‘Indie’ dalam konteks industri perfileman negara kita yang tidak mempunyai syarikat gergasi pengeluaran filem adalah isi pemikiran yang diluar arus perdana dan sedikit provokatif (Ku Seman Ku Hussain, 2009). Filem pula adalah medium yang membawa cerita kepada penonton. Pembikinan filem adalah seni menterjemah elemen teks daripada lakonlayar dengan elemen visual yang dihasilkan menerusi lensa kamera (Ku Seman Ku Hussain, 2003). Pembikin filem ‘Indie’ adalah terdiri daripada kumpulan yang bekerjasama dalam menulis, menerbit dan saling membantu dalam membiayai penerbitan filem berbanding dengan pembikin filem komersil lebih cenderung untuk bekerja dalam kumpulan tertutup yang memulaukan bukan-konformis, amalan yang menghalang semangat berani untuk cuba dan inovasi (Azhar Ibrahim, 2009).

Penerimaan filem...
tracking img