Blow

Pages: 6 (1571 words) Published: March 11, 2011
b) Ano ang Internet?

c) Paano nakakaapekto ang Internet sa patuloy na paglaganap ng Piracy?

d) Bakit ito patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino?

Kaligiran ng Paksa

Ang mananaliksik ay nais magbahagi ng kaalaman tungkol sa gamit ng internet, kung paano ito nakakaapekto sa lalong paglaganap ng suliranin sa piracy, upang magamit ito ng mga coalition na sumusubok sugpuin ang nasabing problema.

Personal/Panlipunang udyok sa pagpili ng paksa

Ang mananaliksik ay mahilig manood ng mga pelikula at naisip niyang sa pagaaral na ito matututo siya habang nageenjoy. Gusto ng mananaliksik ang paksa sapagkat nais din niyang malaman kung gaano nakakaimbag sa paglaganap ng suliranin sa Piracy ang Internet. Nais din niyang malaman ang proseso para maging possible ang nasabing pagpipirata ng mga pelikula.

Napili din ng mananaliksik ang paksang ito sapagkat malaki ang maiitutulong nito sa pagiintindi sa nasabing suliranin. Ito rin ay makakatulong sa mga coalition na sumusubok puksain ang problema sa Piracy ng bansang Pilipinas. Maari ring makagawa ng paraan ang gobyerno upang maiwasan ang pagtangkilik ng mga tao sa mga pekeng kopya. Baka sakaling may magawang hakbang ang Industriya ng Entertainment pagkatapos nilang basahin ang mga problema at hinaing ng mga tao sa pamamagitan ng Pananaliksik na ito.

C. Rebyu/Pagaaral

Dahil karamihan sa mga pinipirata ay U.S. na produkto. Ang International Intellectual Property Alliance (IIPA) isang pribadong sector na coalition ay binuo noong 1984 upang makatulong sa pagaaral/pagayos ng proteksyon laban sa piracy. Ang miyembro ng nasabing alliance ay umaabot na sa 1,900 companya sa U.S. na gumagawa at nagbebenta ng media na produkto sa buong mundo gaya ng mga computer software, theatrical na mga sine, programa sa television, Pelikula, iba’t ibang medium ng tugtog (cassette, cd at records) at pati na rin ang mga textbook at mga babasahin na katulad. (http://www.iipa.com/aboutiipa.html)

Sa panahon ngayon, Ang mga pelikulang gawa sa U.S. ay ipinapalabas sa mahigit kumulang 150 bansa sa buong mundo. Ang mga pelikulang ito ay ang karaniwan mong makikita o mapapanood sa million-milliong bahay sa buong mundo.

Ang MPA (Motion Picture Association) ay binuo noong 1945 matapos ang Word War II upang ibangon ang Industriya ng pelikula ng Amerika sa World market. Ito ay binuo upang protektahan ang mga pelikulang ginagawa ng U.S.

Ito ay isa sa mga programa ng gobyerno laban sa Piracy ang Pilipinas Anti Piracy team (PAPT) na kinbibilangan ng National Bureau of Investigation (NBI), Optical Media Board (OMB) and the Philippine National Police (PNP). Sila ang responsible sa mga raid na nagaganap sa buong pilipinas. (http://www.papt.org.ph/)

Dahil karamihan sa mga pinipirata ay U.S. na produkto. Ang International Intellectual Property Alliance (IIPA) isang pribadong sector na coalition ay binuo noong 1984 upang makatulong sa pagaaral/pagayos ng proteksyon laban sa piracy. Ang miyembro ng nasabing alliance ay umaabot na sa 1,900 companya sa U.S. na gumagawa at nagbebenta ng media na produkto sa buong mundo gaya ng mga computer software, theatrical na mga sine, programa sa television, Pelikula, iba’t ibang medium ng tugtog (cassette, cd at records) at pati na rin ang mga textbook at mga babasahin na katulad. (http://www.iipa.com/aboutiipa.html)

C. Layunin

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ipakita ang epekto ng Piracy sa Pilipinas sa larangan ng pelikula gamit ang internet. Nais din nitong ipakita ang kalaganapan ng Piracy at turuan o magbigay kaalaman sa mga tao tungkol sa problemang ito. Layunin nitong gisingin ang mga mamamayan sa ginagawa nilang pagnanakaw sa mga taong nagpakahirap na gawin ang mga nasabing pelikula.

Maaari din itong magbigay-daan upang makiisa na ang mga mamamayan na tigilan na ang pagtangkilik sa mga pirated na bagay. Sapagkat ipapakita ng pananaliksik na ito kung gaano nalulugi ang industriya ng U.S. sa ginagawang pagtangkilik ng mga tao sa mga pirata....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about The 400 Blows by Truffaut Commentary
  • 400 Blows Essay
  • 400 Blows- French film Essay
  • Blow Moulding (Plastic) Essay
  • blow moulding pre fesability Essay
  • Kurtis Blow Essay
  • Blow Up the Pokies Essay
  • Essay about Blow

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free