'De bekoring van St.-Antonius': bespreking van Dali's meesterwerk

Only available on StudyMode
  • Pages: 13 (3318 words)
  • Download(s): 195
  • Published: February 19, 2004
Read full document
Text Preview
INHOUDSOPGAVE

A.BIOGRAFIE

B.BEELDANALYSE

1.Inleiding

2.Beschrijving

3.Techniek

4.Beeldaspecten

4.1.Compositie

4.2.Ruimtelijke suggestie

4.3.Lijnkarakters

4.4.Licht, belichting, contrast

4.5.Kleur

4.6.Proporties

4.7.Symboliek

5.Bedoeling en inhoud

6.Persoonlijke visie

G.BIBLIOGRAFIE

A.BIOGRAFIE

Salvador Dalí, eigenlijk Salvador Felipe y Jacinto Dalí y Domenech, werd op 11 mei 1904 geboren in Figueras bij Gerona (Catalonië). Hij was een Spaans schilder, tekenaar, etser, filmer en fotograaf en ontwierp eveneens juwelen, meubels, decors en kostuums voor ballet en film. Bovendien schreef Dalí filmscenario's, romans en vooral polemische essays. Al zeer vroeg onthulde zich bij hem een buitengewoon tekentalent en hij kreeg zijn eerste tekenlessen in 1916. In de eerste schilderijen die hij maakte, verwerkte hij zowel invloeden van het impressionisme als van de Spaanse schilderkunst van de 19de eeuw, vanaf 1920 gebruikte hij ook het Italiaanse futurisme. In oktober 1921 werd hij toegelaten op de kunstacademie San Fernando in Madrid. Hij raakte er bevriend met de dichter Frederico García Lorca en de regisseur Luis Buñuel. Reeds tijdens zijn studietijd in Madrid was hij door zijn excentriek gedrag een zeer opvallend figuur, iets wat hij, ongetwijfeld om publiciteitsredenen, zijn hele leven heeft volgehouden.

In 1926 werd Dalí wegens onbehoorlijk gedrag en opruiing van de studenten ontslagen op de kunstacademie. Vervolgens ging hij naar Parijs. Hier ontmoette hij Pablo Picasso, Eluard, Tanguy, Miro en André Breton, de leider van de surrealistische beweging. Door bemiddeling van de Spaanse schilder Joan Miro werd Salvador Dalí einde 1929 officieel opgenomen in de kring der Parijse surrealisten. Zijn vermoedelijk eerste schilderij ('Bloed is zoeter dan honing') dateert uit 1928. Ongeveer in dezelfde tijd maakte hij met Louis Buñuel de twee surrealistische films 'Een Andalusische hond' (1929) en 'Het gouden tijdperk' (1931), waarvan de premières in Parijs een enorm schandaal veroorzaakten. In deze periode maakte Dalí zijn zuiverste surrealistische werken en streefde om de methoden en de stijl van het surrealistisch denken zowel op technisch als op theoretisch vlak aan te vullen. In de zomer van 1929 leerde Dalí de vrouw van Paul Eluard, Gala, kennen. Hij veroverde deze 'muze der surrealisten' en trouwde met haar. Dalí ontwikkelde zijn eigen 'paranoïde-kritische methode', die hij zelf definieerde als een 'spontane methode van irrationele kennis', die berust op kritisch interpretatieve associatie van waanvoorstellingen. Ondanks zijn uitgesproken, theoretische vooronderstellingen bleef Dalí zijn motieven verlenen aan het werk van andere surrealistische schilders zoals Max Ernst, Yves Tanguy en Giorgio de Chirico. Al in 1933 vervreemdde Dalí van het surrealisme, zowel vanwege zijn politieke keuzes die zouden eindigen in het katholiek monarchisme dat hij toen aankleefde, als vanwege zijn stilistische opvattingen. Hij koos namelijk voor enerzijds het academische, de pompierstijl van Meissonnier, en anderzijds de Renaissance van Vermeer. Omstreeks 1934 werd Salvador Dalí uit de Parijse groep surrealisten gebannen. Hij werd verweten van de oude meesters hun precieze, natuurgetrouwe schildertechniek te hebben overgenomen. Toen in 1936 de burgeroorlog uitbrak in Spanje, schilderde Dalí heftige, gekwelde doeken.

In 1940 vestigde hij zich in de Verenigde Staten, waar hij 25 jaar verbleef. In 1946, na het vallen van de eerste atoombom, keerde zijn thematiek zich naar een soort barokke mystiek, vol theatrale religieuze en pseudo-religieuze taferelen (o.a. 'Christus aan het kruis'). Het mysticisme vormde de logische afsluiting van zijn voorgaande ervaringen. Vanaf dit moment tot aan zijn dood paste hij het toe in de werken die hij schilderde. Nog in New York schilderde Dalí 'De bekoring van St.-Antonius', gemaakt voor een wedstrijd waarbij het schilderij moest figureren in de film 'Bel Ami'....
tracking img