Bagong Simula, Bagong Pag-Asa

Pages: 2 (483 words) Published: January 26, 2011
Bagong Simula, Bagong Pag-asa
Sigaw niya noong kampanya: “Kung walang corrupt, walang mahirap.” Matapos ang ilang buwan ng kampanya, nagkaisa na rin ang taong-bayan sa pagdesisyon kung sinong kandidato ang nais nilang manalo. Nalaman na natin ang pulso ng bayan kung sino ang gusto nila maging ika-15 na president ng Pilipinas. At ito nga ay walang iba kung hindi si Benigno Simeon “Noynoy” Cojuangco Aquino III. Ngayo’y binansagang “P-noy”. Kung ating matatandaan, matapos ang pagkamatay ni dating pangulong Cory Aquino noong Agosto 1, 2009, muling nabuhay ang demokrasya ng Pilipinas. Muling nabalot ng dilaw ang Pilipinas. Dilaw na laso at damit na nagsisimbolo n gating demokrasya. Sinariwa rin ang Laban sign na tatak ni dating pangulong Cory noong panahon ng Martial Law. Dito nagsimula ang usa-usapan na kung tatakbo man si Noynoy sa pagka-presidente ay malaki ang pag-asa nito na mananalo dahil na rin sa impluwensiya at naggawa ng mga yumao niyang magulang. Nakikita ng masa ang potensyal ni Noynoy na magserbisyo ng tapat at buong-puso sa publiko. Ito marahil ang naging daan ng pagtakbo niya bilang president ng Pilipinas at ngayon ay tagapagtaguyod na ng pag-asa at tagapagmana ng mga suliranin ng milyun-milyong Pilipino. Sumumpa si P-noy noong Hunyo 30, 2010 sa Quirino grandstand, manila na natunghayan ng milyun-milyong Pilipino. Sa araw na iyon ay maraming binitawang salita si P-noy sa mga Pilipino. Pinahayag din niya ang ilan sa mga balak niyang gawin upang maayos at mapaunlad ang imprastraktura at pangangalakal. Ang pagpaparami ng trabaho at pabibigay tulong sa mga magsasaka. Ang pagpapadagdag ng mga pulis para sa proteksyon ng mamamayan, katahimikan at kapayapaan sa sambayanan. Kung kaya’t magpapatupad siya ng isang interaction at feedback mechanism na kung saan mas mapapadali ang ugnayan ng mga tao at gobyerno at mas mapapakinggan ang mga hinaing at kailangan ng mga tao. Nabanggit din niya na ang taumbayan ang kanyang boss. Nais niyang magsilbi at hindi maghari....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Muzon Bagong Pag-Asa Multi-Purpose Cooperative Essay
  • epekto nang bagong teknolohiya sa pag-aaral Essay
  • Tahanan Ng Pag Asa Essay
  • Pag-Asa Essay
  • Essay about asas
  • asas Essay
  • ASAS Essay
  • Epekto Ng Estudyante Sa Bagong Teknolohiya Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free