Analyse Av Kampanjen Til Statens Vegvesen

Pages: 5 (1972 words) Published: January 26, 2011
Dette er da et bilde av en serie, som er en kampanje laget av statens vegvesen, som argumenterer og reklamerer for bruk av bilbelte. Det gyldne snitt:
Kontraster:
Itten: Svart hvitt kontrast
Valør: Kontraster i lys
* Førsteinntrykk
* Kommunikasjonssammenheng
* Denotativ beskrivelse
* Blikkfang, interesse, overtalelse
* Målgruppe
* Vurdering 
Reklamekampanjen er først og fremst laget for å informere og opplyse. Ikke for å selge noe eller for å få en fordel for seg selv, den er for mottakeren. Dette gjør at mottakeren kan slappe litt mer av, og vet at det er helt uforpliktende. Analyse:

En helsides annonse fra Statens vegvesen er en av flere i en kampanje som har som mål å øke bilbeltebruken. Målgruppen for akkurat denne annonsen er ungdom, særlig unge gutter. Unge mennesker er de som slurver mest med bruken av bilbelte, og de mest uvørne er unge gutter. Budskapet er like enkelt som det er klart: Bruk bilbelte for din egen sikkerhets skyld. Noe annet er farlig og kan få dramatiske konsekvenser for liv og helse. Blikkfanget er et fotografi i sort/hvitt som fyller øvre halvdel av annonsen. Det er et nærbilde som viser et utsnitt av ansiktet til en ung gutt – Kenneth - med stygge arr over nesen og øyet samt blåmerker under øynene. Gutten ser rett på leseren, og ansiktsuttrykket viser at han er i sjokktilstand og er redd. Inne i bildet ser man et sitat der gutten forteller hvor heldig han er som har fått beholde helsen etter en kollisjon i 50 kilometer i timen. Ordbruken i utsagnet er konkret og direkte, med uttrykk som ”rettet opp ansiktet” og ”skrudde sammen kraniet”. At guttens navn og alder er oppgitt, gir inntrykk av noe autentisk. Leseren får vite hvilken person som har vært utsatt for ulykken, og hva slags ulykke det dreier seg om. Hele den situasjonen som bilde og tekst formidler, vil gjøre et sterkt inntrykk på mottageren fordi det er skremmende, konkret og nært. Målgruppen vil identifisere seg med Kenneth og ta budskapet innover seg. Øvre halvdel av annonsen vekker lesernes interesse, men de har foreløpig ikke fått vite nærmere hva som har skjedd med gutten. Nedre halvdel består av en faktapreget tekst i tre avsnitt som forklarer dette nærmere. Gutten har kollidert i lav fart og har ikke hatt på seg bilbelte. Skadene han fikk, var alvorlige og kunne blitt varige. Utsagnene er også her konkrete. For eksempel står det: ” Legen sa at bensplinter nesten hadde trengt inn i hjernen. Det kunne gitt livstruende blødninger”. Ordvalget er selvsagt egnet til å gjøre inntrykk på leseren. Ubevisste og sterke følelser som angst for fysiske skader og selvoppholdelsesdrift mobiliseres. Meningen er at det skal være følelsesladet og at budskapet kommer klart frem hos mottageren og skal være så sterk at man husker bilbelte hver gang man setter seg i bilen. Målet er å gjøre bilbeltebruk til en vane hos unge bilister. Språket er en tanke ironisk der det står at de som tror de kan holde seg fast ved kollisjon i lav fart, kan ringe Kenneth. Leseren vil forbauses over at en kollisjon i 50 kilometer i timen kan forårsake så store skader. Det autentiske forsterkes enda mer ved at Kenneths mobilnummer er oppgitt, og leseren oppfordres til å snakke med ham eller å gå inn på nettsidene til Statens vegvesen. Med mindre skrift følger så tre faktiske opplysninger, som ikke henger direkte sammen med ulykken. De forklarer konkret hva en kollisjon i 50 kilometer i timen kan gjøre, understreker hvor viktig bilbelte er også for baksetepassasjerer å bruke bilbelte. Det blir forklart at airbag er et supplement til, ikke en erstatning for, bilbelte. Disse opplysningene har en generell karakter og appellerer mer til fornuften enn til følelsene. De er gjengitt for å rydde av veien feilaktige oppfatninger eller unnskyldninger for ikke å bruke bilbelte. Helt nederst finner man logoen til Statens vegvesen, som står bak kampanjen. En slik logo vil inngi tillit, for den representerer et fellesskap – det norske samfunn - som leseren er...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • CU728 Analyse and report data Essay
  • Novelletolkning av "småbrekker'n" av Tore Tveit Essay
  • Essay about Statistical Analyses
  • Invesment Analyses Essay
  • Rhetorical Analyses Essay
  • Apple Analyses Essay
  • Essay on Pest Analyse
  • Critically Analyse Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free