Agricultura

Pages: 9 (3280 words) Published: March 26, 2011
Agricultura (cultura plantelor şi creşterea animalelor) este cea mai veche ramură a economiei mondiale. In unele ţări din Asia, Africa şi America de Sud este şi astăzi principala ramură economică şi sursă de subzistenţă. 1. Tipuri şi structuri teritoriale agricole

Tipul de agricultură este rezultatul evoluţiei de lungă durată a unui ansamblu de factori sociali, tehnici, economici şi culturali, ce evoluează de la o regiune la alta în condiţii naturale determinate. Structura teritorial-agricolă posedă un spaţiu cu o morfologie agrară caracteristică unui anumit sistem de cultură, care se dezvoltă datorită factorilor naturali. La baza tipizării agriculturii stau caracteristicile interne (cine produce?, ce produce?, pentru cine produce?) şi caracteristicile externe (nivelul tehnic, gradul de dezvoltare economico-socială, localizarea zonelor de producţie, condiţiile de transport, poziţia zonelor de producţie comparativ cu piaţa de desfacere a produselor, preţurile). Relaţiile de producţie constituie elementul de bază în stabilirea tipologiei agrare. Spaţiul agricol produce pentru a hrăni familia şi comunitatea locală, dar şi pentru vânzare. în funcţie de factorii tehnologici şi naturali, există două mari tipuri de agricultură: tradiţională (de subzistenţă) şi modernă. Factorii naturali (în special clima) determină, în funcţie de latitudine şi longitudine, tipuri agricole diferite. Regiunile agricole sunt spatii de o mare diversitate, in care se concentreaza activitatiile agricole. Ele respecta zonalitatea climatica latitudinala si etajarea latitudinala si poarta amprenta activitatiilor antropice care dau specificul acestor regiuni.

Regiunea agricola mediteraneana se caracterizeaza prin interferenta culturilor cerealiere cu cele ale criticilor si maslinului, la care se adaoga vita de vie. Se practica, de asemenea, cresterea ovinelor, in regim sedentar sau transhumant. Climatul mediteranean (subtropical) se intalneste in tinuturile si in jurul Marii Mediterane. Clima mediteraneana are veri calde, secetoase si ierni blande si ploioase. Zona mediteraneana este o regiune muntoasa si cu putine campii. Solurile de tip terra rosa, galbene sunt specifice Europei mediteranene. Este o regiune cu dese cutremure de pamant si cu vulcani activi:. Vegetatia este vesnic verde. Padurea este rara,are o inaltime de circa 10 metri si arborii sunt adaptati la seceta: frunze mici si lucioase,tulpini groase, radacini adanci si coroana sub forma de umbrela. In locul padurilor defrisate cres tufisuri dese, tepoase si arbusti vernic verzi care formeaza vegetatia de maquis. Gariga este mai rara si creste doar pe calcar si are un miros puternic: levantica, dafin, rozmarim etc. Fauna este formata din: broasca testoasa, scorpionul, vipera cu corn, numeroase insecte, magotul care este singura specie de maimuta care traieste in Europa. Populatia mediteraneana este densa in zonele litorale, zona fluviilor, zone cu resurse naturale, in marile orase si se identifica dupa limba latina si religia catolica. Turismul,transportul pe mare si agricultura aduc venituri importante tarilor mediteranene.

Mediul mediteranean este legat de bazinul Marii Mediterane, dar acesta se mai afla si in California, in Africa de Sud, sud-vestul Australiei, Grecia, Cipru, Liban, Sudul Italiei, al Frantei, Bulgariei, Nordul Egiptului, Iordania, Israel,Vestul Croatiei s.a. intre 30 si 450 latitudine, si este caracterizat prin ierni blande, ploioase si veri calduroase, uscate, avand regiuni intens populate si cu multiple modificari in peisaje. Santiago (Chile) constituie tipul cel mai racoros si mai uscat situat pe coasta vestica a continentelor, iar Siracusa (Sicilia) este un tip mai cald si mai umed, cu un interval de variatie termica mai mare si cu veri mai calduroase. Precipitatiile sunt cuprinse intre 400 si 800 mm/an si au deseori un caracter torential. In jurul Marii Mediterane limita climei mediteraneene coincide cu limita culturii maslinului. Agricultura mediteraneana se...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Derivados Climáticos Aplicados a La Agricultura

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free